ULTRA AUTO 4T FI, API SL, SAE 10W-30, JASO MB

No category

States, ULTRA AUTO 4T FI API SL, SAE 10W-30

  • FI ( fuel Injection) စနစ် ပါဝင်သော အော်တို မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် အထူး ထုတ်လုပ်ခြင်း
  • Tri Protection Technology ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Semi-Synthetic အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ခြင်း အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ပိုမိုကြာရှည်စေခြင်း
  • အင်ဂျင်ကို သန့်စင်စေပြီး ဆီစားနှုန်းကို သက်သာစေခြင်း
  • 0.8 Liter

    Tags:

    Comments are closed