3M , Suede & Nubuck Protector

No category

3M , Suede & Nubuck Protector

  • 3M , Suede & Nubuck Protector ကတော့ suede နှင့် nubuck သားရေပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူ ရေမစိုစေရန် ကာကွယ်ဖို့ အတွက်အသုံးပြုရတာပါ ။
  • Suede & Nubuck Protector က suede နှင့် nubuck သားရေပစ္စည်းများရဲ့ အရောင် ကိုထိခိုက်စေခြင်း မရှိပါ ။
  • Tags:

    Comments are closed