“Motors Trade Industry Expo 2017” ျပပြဲႀကီးတြင္ 3M ကား အျပင္ပိုင္း / အတြင္းပိုင္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရွဳ ဝယ္ယူၿပီး လက္ေဆာင္မ်ား ရယူႏိုင္ပါၿပီ

  • ျပပြဲက်င္းပမည့္ရက္ – ေမလ (၈)ရက္ မွ (၁၄) ရက္ထိ
  • ျပပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ (၈:၀၀) နာရီမွ ည(၁၀:၀၀) နာရီထိ
  • ျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ – ျပည့္သူ႔ဥယ်ာဥ္
  • 3mevents05
  • 3mevents04
  • 3mevents03
  • 3mevents001