နှစ်စဥ်ကျင်းပမြဲဖြစ်​သော Annual Staff Party ကို ယ​နေ့ 30.12.2021 မှာ ကျင်းပ​ပေးဖြစ်

နှစ်စဥ်ကျင်းပမြဲဖြစ်​သော Annual Staff Party ကို ယ​နေ့ 30.12.2021 မှာ ကျင်းပ​ပေးသည့်အပြင် ၀န်ထမ်းများ အတွက် leave refund , profit bonus များ ၀န်ထမ်းများအား ခံစားခွင့်​ပေးသည့် Management Team အား
၀န်ထမ်းအားလုံးကိုယ်စား အထူး​ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်။
💙🤍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.